Op alle producten is natuurlijk de wettelijke garantie van toepassing. Deze is echter beperkt (het product moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten).
Bed4Baby gelooft in haar producten en staat voor kwaliteit, omdat al haar producten worden geproduceerd binnen Europa en zij haar produkten direct afneemt van de fabrikanten. Daarom geeft Bed4Baby op haar bedden een extra productgarantie van 12 maanden, vanaf de datum van de bestelling, welke besteld zijn via www.bed4baby.nl. Deze garantie heeft betrekking op eventuele gebreken die ontstaan zijn binnen de garantieperiode tijdens normaal huishoudelijk gebruik van de producten.
Mocht u gebruik willen maken van deze garantie dan kunt u dit kenbaar maken via contact@bed4baby.nl onder vermelding van uw ordernummer. Wanneer mogelijk ontvangen wij graag ook foto’s om het gebrek te kunnen vaststellen.
Al naar gelang het gebrek, zal het gehele product of onderdelen daarvan worden vervangen.